Narada Koordynacyjna nr 53

W dniu 20 lipca 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 53. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z zapisami specyfikacji branży drogowej i zbiornikami.