Rada Budowy nr 23

W dniu 19 lipca 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 23. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.