Narada Koordynacyjna nr 52

W dniu 5 lipca 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 52. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z projektami wykonawczymi branży mostowej.