Rada Techniczna nr 22

W dniu 4 lipca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 22. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.