Rada Techniczna nr 21

W dniu 27 czerwca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 21. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.