Rada Techniczna nr 20

W dniu 20 czerwca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 20. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.