Narada Koordynacyjna nr 51

W dniu 16 czerwca 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 51. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z projektem wykonawczym w zakresie kabli światłowodowych dla Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) i tematów dotyczących integracji SZR.