Rada Budowy nr 22

W dniu 14 czerwca 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 22. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.