Narada Koordynacyjna nr 50

W dniu 7 czerwca 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 50. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z projektem wykonawczym Systemu Zarządzania Ruchem.