Rada Techniczna nr 19

W dniu 6 czerwca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 19. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.