Rada Techniczna nr 18

W dniu 30 maja 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 18. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.