Rada Techniczna nr 17

W dniu 23 maja 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 17. Spotkanie miało na celu omówienie postępu robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych, bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami.