Rada Budowy nr 21

W dniu 17 maja 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 21. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi na placu budowy robotami, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi dotyczącymi Inwestycji.