Rada Budowy nr 20

W dniu 19 kwietnia 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 20. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi robotami w terenie, pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi.