Narada Koordynacyjna nr 49

W dniu 14 kwietnia 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 49. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z koordynacją i wprowadzeniem Systemu Zarządzania Ruchem.