Rada Techniczna nr 14

W dniu 11 kwietnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 14. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych uzgodnień pomiędzy Stronami.