Narada Koordynacyjna nr 48

W dniu 5 kwietnia 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 48. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień realizacyjnych branży mostowej.