Rada Techniczna nr 13

W dniu 4 kwietnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 13. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych uzgodnień pomiędzy Stronami.