Rada Techniczna nr 11

W dniu 21 marca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 11. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych uzgodnień pomiędzy Stronami.