Rada Budowy nr 19

W dniu 15 marca 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 19. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z prowadzonymi robotami w terenie, jak i pracami projektowymi.