Narada Koordynacyjna nr 47

W dniu 8 marca 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 47. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień realizacyjnych branży mostowej.