Rada Techniczna nr 10

W dniu 7 marca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 10. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych uzgodnień pomiędzy Stronami.