Narada Koordynacyjna nr 46

W dniu 1 marca 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 46. Spotkanie miało na celu omówienie Projektu Wykonawczego branży mostowej.