Rada Techniczna nr 9

W dniu 28 lutego 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 9. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących robót prowadzonych na placu budowy, prac projektowych oraz innych niezbędnych uzgodnień pomiędzy Stronami.