Narada Koordynacyjna nr 45.

W dniu 22 lutego 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 45. Spotkanie miało na celu omówienie uwag do Projektu Wykonawczego branży mostowej.