Narada Koordynacyjna nr 44

W dniu 17 lutego 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 44. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych w zakresie ekranów akustycznych.