Narada Koordynacyjna nr 43

W dniu 14 lutego 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 43. Spotkanie miało na celu omówienie uwag do Projektu Wykonawczego branży mostowej.