Narada Koordynacyjna nr 42

W dniu 8 lutego 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 42. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z pracami przeprowadzanymi na styku odcinków przez Wykonawcę sąsiadującego odcinka trasy S6.