Rada Techniczna nr 7

W dniu 7 lutego 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 7. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z bieżącymi pracami na placu budowy, pracami projektowymi oraz innymi uzgodnieniami między Stronami.