Narada Koordynacyjna nr 41

W dniu 6 lutego 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 41. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z użyciem betonu architektonicznego na obiektach mostowych.