Narada Koordynacyjna nr 40

W dniu 1 lutego 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 40. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych zawartych w Projekcie Wykonawczym branży mostowej.