Rada Techniczna nr 6

W dniu 31 stycznia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 6. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących zagadnień technicznych i formalnych związanych z przejmowaniem placu budowy przez Wykonawcę i rozpoczęcia robót w terenie.