Narada Koordynacyjna nr 39

W dniu 23 stycznia 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 39. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień z zakresu prac geodezyjnych na obiektach inżynierskich.