Rada Budowy nr 17

W dniu 18 stycznia 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 17. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych oraz przygotowań do rozpoczęcia robót.