Narada Koordynacyjna nr 38

W dniu 13 stycznia 2023 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 38. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień dotyczących rozwiązań w branży elektroenergetycznej.