Wydanie decyzji ZRID

W dniu 12 stycznia 2023 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję ZRID nr 1zrid/2023/MCH, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: węzeł Leśnice (bez węzła) – węzeł Bożepole Wielkie (bez węzła)”. Decyzja ZRID ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że w niedługim czasie Wykonawcy zostanie przekazany teren budowy i będą mogły rozpocząć się roboty budowlane.