Rada Budowy nr 16

W dniu 21 grudnia 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 16. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych w miesiącu listopadzie i przygotowań do rozpoczęcia robót przez Wykonawcę.