Narada Koordynacyjna nr 37

W dniu 24 listopada 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 37. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z pracami projektowymi branży geotechnicznej.