Rada Budowy nr 15

W dniu 16 listopada 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 15. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu październiku.