Narada Koordynacyjna nr 36

W dniu 09 listopada 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 36. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z pracami projektowymi branży drogowej.