Narada Koordynacyjna nr 35

W dniu 26 października 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 35. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z inwentaryzacją nieruchomości przeznaczonych do wywłaszczenia na rzecz Zamawiającego.