Narada Koordynacyjna nr 34

W dniu 25 października 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 34. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych przedkładaniem przez Wykonawcę umów podwykonawczych.