Narada Koordynacyjna nr 33

W dniu 25 października 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 33. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych pracami projektowymi branży mostowej.