Rada Budowy nr 14

W dniu 19 październik 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 14. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu wrześniu.