Narada Koordynacyjna nr 32

W dniu 28 września 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 32. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z koordynacją prac projektowych w związku z sąsiednią inwestycją realizowaną przez PKP PLK.