Rada Budowy nr 13

W dniu 21 września 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 13. Spotkanie miało na celu omówienie postępu prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę w miesiącu sierpniu.