Narada Koordynacyjna nr 31

W dniu 19 września 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 31. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Ruchem.