Narada Koordynacyjna nr 30

W dniu 07 września 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 30. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień projektowych związanych z branżą drogową.