Narada Koordynacyjna nr 29

W dniu 06 września 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 29. Spotkanie miało na celu omówienie zagadnień związanych ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.