Narada Koordynacyjna nr 28

W dniu 26 sierpnia 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna nr 28. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących zagadnień związanych z realizacją Kontraktu.